Indleveringstider

For at kunne garantere en tilfredsstillende service gælder der følgende indleveringstider:

 

General Cargo:

Minimum 1 time FØR scheduleret afgang.

 

Special Cargo (DGR, AVI, PER, BIG m.m.):

Minimum 3 timer FØR scheduleret afgang.