Ready For Carriage

Fragten er omfattet af det til enhver tid gældende sikkerhedskontrol. For at kunne leve op til vores forpligtelse om at udføre en hurtig og effektiv service, må vi bede jer læse og acceptere nedenstående. Og samtidig sikre at:

  • Fragten bliver leveret til aftalt tid

  • Fragten er ledsaget af et korrekt udstedt AWB - indeholdende information om vægt, indhold og evt. anden relevant information.

  • Fragten er korrekt mærket - og at alle enkelte colli er mærket.

  • Fragten er pakket korrekt således den ikke er til fare for andre passagerer, personel, materiel og luftfartøjet, hvorpå det skal transporteres.

  • Farlig gods skal pakkes i overensstemmelse med de anvente farlig gods regler (IATA)