Ankomster den
     21-10-2016
Se alle flytider
Fra Flight no. Planlagt Forventet Status
Billund - Stavanger DAT 23 14:05 14:16
M. Giant BBX 942 17:15
Stavanger DAT 24 19:10
Crossway Eagle - Dan Fox - Halfdan BC BBX 628 20:00
M. Resolve DOP 642 20:30
Nini - Siri BBX 914 21:00
Afgange den
     21-10-2016
Se alle flytider
Til Flight no. Planlagt Forventet Status
Stavanger DAT 23 14:20 Departed
M. Giant BBX 941 14:45 Gate
Crossway Eagle - Dan Fox - Halfdan BC BBX 627 17:30
M. Resolve DOP 641 18:00
Nini - Siri BBX 913 18:15
Billund - Stavanger DAT 24 19:30

Esbjerg Lufthavn

Esbjerg Lufthavn er en del af EnergiMetropol Esbjerg

Her findes alle relevante informationer om parkering, offentlig transport til- og fra lufthavnen, taxa- og biludlejning, mødefaciliteter, cafeteria og tax-free muligheder og meget andet.

Her findes informationer om vort Billetkontor, Rutetrafikken til- og fra lufthavnen. Yderligere informationer angående Check-in tider, uledsagede børn, grupperejser og meget andet.

Her findes der adgang til operationelle data, så som Handlings- og takstregulativ. Samt informationer om mulighed for benyttelse af crew lounge og direkte handling request.