Ankomster den
     23-04-2017
Se alle flytider
Fra Flight no. Planlagt Forventet Status
Billund DAT 25 19:10
Dan Fox - Gorm - Halfdan BC - Mærsk Guardian - Noble Sam Turner BBX 628 20:30
Siri - Syd Arne - Sydarne Nord BBX 874 20:45
Stavanger DAT 26 22:10
Afgange den
     23-04-2017
Se alle flytider
Til Flight no. Planlagt Forventet Status
Dan Fox - Gorm - Halfdan BC - Mærsk Guardian - Noble Sam Turner BBX 627 18:00
Siri - Syd Arne - Sydarne Nord BBX 873E 18:15
Stavanger DAT 25 19:30
Billund DAT 26 22:30

Esbjerg Lufthavn

Esbjerg Lufthavn er en del af EnergiMetropol Esbjerg

Her findes alle relevante informationer om parkering, offentlig transport til- og fra lufthavnen, taxa- og biludlejning, mødefaciliteter, cafeteria og tax-free muligheder og meget andet.

Her findes informationer om vort Billetkontor, Rutetrafikken til- og fra lufthavnen. Yderligere informationer angående Check-in tider, uledsagede børn, grupperejser og meget andet.

Her findes der adgang til operationelle data, så som Handlings- og takstregulativ. Samt informationer om mulighed for benyttelse af crew lounge og direkte handling request.