Ankomster den
     22-10-2017
Se alle flytider
Fra Flight no. Planlagt Forventet Status
Nini - Siri DOP 914 20:45
Crossway Eagle DOP 680 22:00
Stavanger DAT 26 22:10
Stavanger DAT 22 10:25
Halfdan - Halfdan BC DOP 602 10:30
Aberdeen BMI 1363 12:40
Crossway Eagle - Mærsk Guardian - Tyra East DOP 606 13:00
Siri - Syd Arne DOP 872 14:15
Crossway Eagle - Tyra West DOP 610 16:30
Maersk Resilient DOP 642 17:00
Afgange den
     22-10-2017
Se alle flytider
Til Flight no. Planlagt Forventet Status
Halfdan - Halfdan BC DOP 601 07:00
Stavanger DAT 21 07:40
Crossway Eagle - Mærsk Guardian - Tyra East DOP 605 10:30
Siri - Syd Arne DOP 871 11:45
Aberdeen BMI 1364 13:05
Crossway Eagle - Tyra West DOP 609 14:00
Maersk Resilient DOP 641 14:30
Dan Fox DOP 613 17:00
Crossway Eagle - Dan Fox - Gorm DOP 649 17:30

Esbjerg Lufthavn

Esbjerg Lufthavn er en del af EnergiMetropol Esbjerg

Her findes alle relevante informationer om parkering, offentlig transport til- og fra lufthavnen, taxa- og biludlejning, mødefaciliteter, cafeteria og tax-free muligheder og meget andet.

Her findes informationer om vort Billetkontor, Rutetrafikken til- og fra lufthavnen. Yderligere informationer angående Check-in tider, uledsagede børn, grupperejser og meget andet.

Her findes der adgang til operationelle data, så som Handlings- og takstregulativ. Samt informationer om mulighed for benyttelse af crew lounge og direkte handling request.